Blåssköljning via kvarliggande kateter

Inom hemsjukvård av äldre och funktionshindrade patienter är långvarig kateterisering av urinröret (så kallad kvarliggande kateter) en relativt vanlig åtgärd. Vid användningen av kateter en längre tid ökar dock risken för komplikationer [1]. Biofilmsassocierade infektioner är ett stort problem vid kateterbehandling och enligt vårdhandboken rekommenderas ett antiseptiskt arbetssätt vid kateterisering [2].

Detta upplysningstjänstsvar handlar om nytta och risker vid användning av kvarliggande katetrar, och inte risker vid intermittent och tillfällig katetrisering.

Lästid: ca 7 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier över risk och nytta för patienten när det gäller att använda kranvatten vid blåssköljning via kvarliggande kateter?

Frågeställare: Sektionschef/Områdesansvarig sjuksköterska och Patientsäkerhetsansvarig, Stockholm

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har inte funnit någon översikt eller studie som tar upp nytta och risker med att använda kranvatten vid blåssköljning för kvarliggande kateter.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inkluderat en systematisk översikt som delvis svarar på frågan [3]. Författarna till översikten drog slutsatsen att de studier som finns på området är för få och har för stora brister i sitt utförande för att man skall kunna göra en tillförlitligt uttalande om nyttan och riskerna med blåssköljning överhuvudtaget.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Litteratursökning

Medline via OVID 2019-09-30 
Bladder Washout with tap water
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
  Search terms Items found
Population:
1. Exp Catheters, Indwelling/ 18,265
2. Exp Urinary Catheterization/ 14,097
3.  ((Urine or Urinary or suprapubic or bladder or indwelling or long-term or longterm) adj3 catheter*).ab,ti. 17,156
4. 1 OR 2 OR 3 41,413
5 Catheterization, Central Venous/ 14,675
6. Vascular Patency/ 13,748
7. Postoperative Care/ 58,334
8. 5 OR 6 OR 7 86,357
Intervention:
9. Exp Therapeutic Irrigation/ 49,739
10. Bladder washout*.mp 107
11. (bladder adj3 (irrigat* OR lavage OR wash* OR instillation)).ab,ti 1,689
12. Catheter maintenanc*.mp 120
13. (catheter* adj3 (blockage* OR wash* OR instillation OR irrigat*)).ab,ti 1,267
14. encrustation$.mp. 796
15. Crystallization/ 50,461
16. 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 52,786
Control:
17. (Water OR Fluid* OR Solution*).mp 2,002,219
18. (Saline OR acidic OR antibioti* OR antimicro* OR Citric OR NaCl OR Sodium OR H2O OR dihydrogen monoxide OR aqua).mp 1,318,975
19. 17 OR 18 3,040,855
Combined sets:
20. 4 AND 16 1,164
21. 20 NOT 8 1,067
Final 21 AND 19 433

 

Cochrane Library via Wiley 2019-09-30
Bladder washout with tap water
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
  Search terms Items found
Population:
1. [mh "Catheters, Indwelling"] 994
2. [mh "Urinary Catheterization"] 694
3. ((Urine or Urinary or suprapubic or bladder or indwelling or long-term or longterm) NEAR/3 catheter*):ab,ti. 2,514
4. 1 OR 2 OR 3 3,570
5. [mh “Catheterization, Central Venous”] 792
6. [mh “Vascular Patency”] 899
7. [mh “Postoperative Care”] 4,346
8. 5 OR 6 OR 7 6,013
Intervention:
9. [mh “Therapeutic Irrigation”] 2,249
10. “Bladder washout”*:ab,ti,kw 7
11. (bladder NEAR/3 (irrigat* OR lavage OR wash* OR instillation)):ab,ti 272
12. “Catheter maintenance*”:ab,ti,kw 24
13. (catheter* NEAR/3 (blockage* OR wash* OR instillation OR irrigat*)):ab,ti 332
14. Encrustation*:ab,ti,kw 42
15. [mh “Crystallization”] 95
16. 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 2,897
Control:
17. (Water OR Fluid* OR Solution*):ab,ti,kw 92,255
18. (Saline OR acidic OR antibioti* OR antimicro* OR Citric OR NaCl OR Sodium OR H2O OR ’dihydrogen monoxide’ OR aqua):ab,ti,kw 99,274
19. 17 OR 18 171,592
Combined sets:
20. 4 AND 16 162
21. 20 NOT 8 146
Final 21 AND 19 82

 

Embase via embase. 2019-09-30
Bladder washout with tap water
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Population:
1. 'indwelling catheter'/exp 15,329
2. 'urinary catheter'/exp 14,214
3. 'bladder catheterization'/exp 8,561
4. 'suprapubic catheter'/exp 1,075
5. ((urine OR urinary OR suprapubic OR bladder OR indwelling OR 'long term' OR longterm) NEXT/3 catheter*):ab,ti 22,047
6. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 41,519
7. 'central venous catheterization'/exp 8,920
8. 'vascular patency'/exp 10,153
9. 'postoperative care'/exp 91,572
10. 8 OR 9 OR 10 110,310
Intervention:
11. 'bladder irrigation'/exp 2,119
12. ‘Bladder washout*':ti,ab,kw 151
13. (bladder NEXT/3 (irrigat* OR lavage OR wash* OR instillation)):ab,ti 2,192
14. ‘Catheter maintenanc*’:ti,ab,kw 196
15. (catheter* NEXT/3 (blockage* OR wash* OR instillation OR irrigat*)):ab,ti 942
16. 'encrustation'/exp OR 'catheter occlusion'/exp 1,839
17. 'crystallization'/exp 218,652
18. 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 17 224,632
Control:
19. (Water OR Fluid* OR Solution*):ab,ti,kw 2,053,161
20. (Saline OR acidic OR antibioti* OR antimicro* OR Citric OR NaCl OR Sodium OR H2O OR ’dihydrogen monoxide’ OR aqua):ab,ti,kw 1,396,392
21. 19 OR 20 3,179,314
Combined sets:
22. 6 AND 18 1,165
23. 22 NOT 10 1,104
Final 23 AND 21 407

 

CINAHL via ebsco.com 2019-09-30
Bladder washout with tap water
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields.; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Population:
1. (MH "Catheters, Urinary+") 1,900
2. (MH "Urinary Catheterization+") 2,944
3. (AB (urine OR urinary OR suprapubic OR bladder OR indwelling OR 'long term' OR longterm) N3 catheter*) OR (TI (urine OR urinary OR suprapubic OR bladder OR indwelling OR 'long term' OR longterm) N3 catheter*) 4,821
4. 1 OR 2 OR 3 7,204
5. (MH "Catheterization, Central Venous+") 4,564
6. (MH "Vascular Patency") 1,620
7. (MH "Postoperative Care+") 16,771
8. 5 OR 6 OR 7 22,868
Intervention:
9. (MH "Therapeutic Irrigation+") 5,576
10. AB Bladder washout* OR TI Bladder washout* 24
11. (AB bladder N3 (irrigat* OR lavage OR wash* OR instillation)) OR (TI bladder N3 (irrigat* OR lavage OR wash* OR instillation)) 176
12. AB Catheter maintenanc* OR TI Catheter maintenanc* 278
13. (AB catheter* N3 (blockage* OR wash* OR instillation OR irrigat*)) OR (TI catheter* N3 (blockage* OR wash* OR instillation OR irrigat*)) 519
14. AB Encrustation* OR TI Encrustation* 94
15. (MH "Crystallization") 320
16. 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 6,725
Control:
17. Water OR Fluid* OR Solution* 159,025
18. Saline OR acidic OR antibioti* OR antimicro* OR Citric OR NaCl OR Sodium OR H2O OR ’dihydrogen monoxide’ OR aqua< 133,438
19. 17 OR 18 271,652
Combined sets:
20. 4 AND 16 272
21. 20 NOT 8 262
Final 21 AND 19 111

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad