Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Behandling med en kombination av syntetiska sköldkörtelhormoner (T4 + T3) alternativt sköldkörtelextrakt vid hypotyreos

Hypotyreos beror på att sköldkörteln bildar och frisätter för lite ämnesomsättningshormon (tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3). Närmare 450 000 personer i Sverige behandlades år 2016 med syntetiskt framställt T4 (Levaxin® eller Euthyrox®). Kombination av T4 med syntetiskt T3 (Liotyronin®) används i mindre utsträckning. Innan syntetiska preparat fanns tillgängliga behandlades patienter med frystorkat sköldkörtelhormon (sköldkörtelextrakt), vanligen från grisar. Sköldkörtelextrakt innehåller en kombination av T4 och T3-hormon. Målet med behandlingen är symtomfrihet och normaliserade hormonvärden.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 6 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Frågor till SBU:s upplysningstjänst

 • Vad finns det för studier som undersöker skillnader mellan kombinationsbehandling (tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3) och monoterapi (tyroxin, T4) för patienter med hypotyreos?
 • Vad finns det för studier som undersöker skillnader mellan behandling med syntetiska sköldkörtelhormoner och sköldkörtelextrakt för patienter med hypotyreos?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Kombinationsterapi

Upplysningstjänsten har identifierat sex systematiska översikter som jämför behandling med en kombination av syntetiskt trijodtyronin (T3) och syntetiskt tyroxin (T4) med behandling med syntetiskt T4 enbart. Vidare har vi identifierat sex randomiserade kontrollerade studier (RCT) publicerade efter 2009.

Sammantaget finns det randomiserade kontrollerade studier som ännu inte systematiskt granskats och vägts samman med tidigare publicerade studier på området. Författarna till de systematiska översikter som identifierats drar slutsatsen att behandling med enbart T4 bör vara förstahandsalternativ.

Sköldkörtelextrakt

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie där behandling med syntetiskt T4 jämförts med behandling med sköldkörtelextrakt.
Upplysningstjänsten har även identifierat elva studier där patienter som behandlats med sköldkörtelextrakt fått byta till syntetiskt T4.

Sammantaget drar författarna i RCT-studien slutsatsen att man inte kan påvisa någon skillnad mellan grupperna avseende livskvalitet eller biverkningar, men att flera av deltagarna föredrog sköldkörtelextraktbehandlingen framför den syntetiska.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Denna eller delar av denna frågeställning klassas även som en vetenskaplig kunskapslucka. Det innebär att en eller flera systematiska översikter visar på osäker effekt alternativt att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna återfinns i SBU:s databas över vetenskapliga kunskapsluckor

Detta är en uppdatering av upplysningstjänstsvaret "Behandling med en kombination av syntetiska sköldkörtelhormoner (T4 + T3) alternativt sköldkörtelextrakt vid hypotyreos" som ursprungligen publicerades januari 2013 och som reviderades maj 2016.

Referenser

 1. Läkemedelsverket. Läkemedelsboken 2011–2012,Endokrinologi,Tyreoideasjukdomar. http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Tyreoideasjukdomar.pdf; 2011.
 2. Statistikdatabas för läkemedel, Uppgifter hämtade 2018-01-08, http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/lakemedel.
 3. Kraut E, Farahani P. A Systematic Review of Clinical Practice Guidelines' Recommendations on Levothyroxine Therapy Alone versus Combination Therapy (LT4 plus LT3) for Hypothyroidism. Clin Invest Med 2015;38:E305-13.
 4. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, Burman KD, Cappola AR, Celi FS, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the american thyroid association task force on thyroid hormone replacement. Thyroid 2014;24:1670-751.
 5. Nygaard B. Hypothyroidism (primary). BMJ Clin Evid 2014;2014.
 6. Joffe RT, Brimacombe M, Levitt AJ, Stagnaro-Green A. Treatment of clinical hypothyroidism with thyroxine and triiodothyronine: A literature review and metaanalysis. Psychosomatics 2007;48:379-384.
 7. Grozinsky-Glasberg S, Fraser A, Nahshoni E, Weizman A, Leibovici L. Thyroxine-triiodothyronine combination therapy versus thyroxine monotherapy for clinical hypothyroidism: Meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2006;91:2592-2599.
 8. Ma C, Xie J, Huang X, Wang G, Wang Y, Wang X, et al. Thyroxine alone or thyroxine plus triiodothyronine replacement therapy for hypothyroidism. Nucl Med Commun 2009;30:586-93.
 9. Biondi B, Wartofsky L. Combination treatment with T4 and T3: toward personalized replacement therapy in hypothyroidism? J Clin Endocrinol Metab 2012;97:2256-71.
 10. Escobar-Morreale HF, Botella-Carretero JI, Escobar del Rey F, Morreale de Escobar G. REVIEW: Treatment of hypothyroidism with combinations of levothyroxine plus liothyronine. J Clin Endocrinol Metab 2005;90:4946-54.
 11. Kaminski J, Miasaki FY, Paz-Filho G, Graf H, Carvalho GA. Treatment of hypothyroidism with levothyroxine plus liothyronine: a randomized, double-blind, crossover study. Arch Endocrinol Metab 2016;60:562-572.
 12. Carle A, Laurberg P, Steffensen R, Faber J, Nygaard B. Combination of DIO2 and MCT10 gene polymorphisms predicts the preference for T4+T3 therapy in hypothyroidism-a blinded randomized clinical study. European Thyroid Journal 2016;5:65-66.
 13. Nygaard B, Jensen EW, Kvetny J, Jarlov A, Faber J. Effect of combination therapy with thyroxine (T4) and 3,5,3'-triiodothyronine versus T4 monotherapy in patients with hypothyroidism, a double-blind, randomised cross-over study. European Journal of Endocrinology 2009;161:895-902.
 14. Schmidt U, Nygaard B, Jensen E, Kvetny J, Jarlov A, Faber J. Peripheral markers of thyroid function: the effect of T4 monotherapy vs T4/T3 combination therapy in hypothyroid subjects in a randomized crossover study. Endocrine connections 2013;2:55-60.
 15. Fadeyev VV, Morgunova TB, Melnichenko GA, Dedov II. Combined therapy with L-Thyroxine and L-Tiiodothyronine compared to L-Thyroxine alone in the treatment of primary hypothyroidism. Hormones 2010;9:245-252.
 16. Valizadeh M, Seyyed-Majidi MR, Hajibeigloo H, Momtazi S, Musavinasab N, Hayatbakhsh MR. Efficacy of combined levothyroxine and liothyronine as compared with levothyroxine monotherapy in primary hypothyroidism: A randomized controlled trial. Endocrine Research 2009;34:80-89.
 17. Hoang T, Olsen C, Mai V, Clyde P, Shakir M. Desiccated thyroid extract compared with levothyroxine in the treatment of hypothyroidism: a randomized, double-blind, crossover study. Journal of clinical endocrinology and metabolism 2013;98:1982-1990.
 18. Pepper GM, Casanova-Romero PY (2014) Conversion to Armour Thyroid from Levothyroxine Improved Patient Satisfaction in the Treatment of Hypothyroidism. J Endocrinol Diabetes Obes 2(3): 1055.
 19. Felt V, Nedvidkova J. A comparison of the treatment with L-thyroxine and with preparation of dried thyroid gland in patients with hypothyreosis. Vnitrni Lekarstvi 1982;28:1067-1073.
 20. Zgliczynska-Widlak J. [Treatment of hypothyroidism with L-thyroxin]. Endokrynol Pol 1992;43:298-307.
 21. Caron P, Camare R, Bennet A, Perret B, Hoff M, Louvet JP. A comparative study of lipid parameters in patients with hypothyroidism well controlled by thyroid extract or levothyroxine. Semaine des Hopitaux 1991;67:449-453.
 22. Górowski T, Puciłowska J, Wernic K. [Comparative effects of desiccated thyroid gland and sodium salt of L-thyroxine in the treatment of hypothyroidism]. In: Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960); 1989. p 768-70.
 23. Caron P, Couture E, Hoff M, Bennet A, Louvet JP. Treatment of primary hypothyroidism in adults: Desiccated thyroid versus L-thyroxine. Semaine des Hopitaux 1988;64:1777-1780.
 24. Bindels AJ, Meinders AE. The serum concentrations of T3, T4 and TSH in evaluating replacement therapy in primary hypothyroidism. Neth J Med 1988;32:59-71.
 25. Baillet J, Paillard J, Behar A. Effectiveness of various hormonal preparations in adults with hypothyroidism. Nouvelle Presse Medicale 1981;10:235-237.
 26. Krenning EP, Docter R, Visser TJ, Hennemann G. Replacement therapy with L-thyroxine. Netherlands Journal of Medicine 1981;24:1-5.
 27. Penny R, Frasier SD. Elevated serum concentrations of triiodothyronine in hypothyroid patients. Values for patients receiving USP thyroid. American Journal of Diseases of Children 1980;134:16-18.
 28. Jackson Cobb IMDWE. Why does anyone still use desiccated thyroid USP? American Journal of Medicine 1978;64:284-288.

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Christel Hellberg, Miriam Entesarian Matsson, Jessica Dagerhamn, Anders Norlund, Anna Roehring Florczyk och Jan Liliemark vid SBU.

Sidan publicerad