Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Behandling med en kombination av syntetiska sköldkörtelhormoner (T4 + T3) alternativt sköldkörtelextrakt vid hypotyreos

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Uppdaterad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Detta svar har uppdaterats. Se det nya svaret här


Publiceringsdatum

2013-01-18

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Christel Hellberg

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn, SBU

Anders Norlund, SBU

Anna Roehring Florczyk, SBU

Sidan uppdaterad