Behandling med en kombination av syntetiska sköldkörtelhormoner (T4 + T3) alternativt sköldkörtelextrakt vid hypotyreos

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Detta svar har uppdaterats. Se det nya svaret här


Publiceringsdatum

2013-01-18

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Christel Hellberg

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn, SBU
Anders Norlund, SBU
Anna Roehring Florczyk, SBU

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2013-01-22
Reviderad: 2016-05-16
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/hypotyreos
Sidan reviderad