Bassängträning jämfört med landbaserad träning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Bassängträning är en efterfrågad behandlingsmetod för många olika patientgrupper som behöver träna på ett avlastat sätt. Vissa förespråkar att den mjukare bassängträningen kan vara ett sätt att påbörja träning, som sedan kan övergå till tyngre övningar.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken effekt har bassängträning jämfört med landbaserad träning för habilitering och rehabilitering?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat nio systematiska översikter samt tjugofem primärstudier som jämfört bassängträning med landbaserad träning.

Sammanfattningsvis noterades liknande förbättringar i båda grupperna för de granskade sjukdomstillstånden i majoriteten av översikterna. I de flesta översikter angav författarna få identifierade studier och bristande studiekvalité som orsaker till att man inte kunnat dra slutsatser om vilken träningsform som kan vara mer fördelaktig.

Sammantaget skiljde sig de identifierade studierna med avseende på kvalitet, studiedesign, patientantal, träningsprogram, duration och utfallsmått.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte har bedömts och resultaten inte vägts samman. Vi har inte beaktat etiska eller samhälleliga aspekter och inte heller patienternas attityd till behandlingen.

Detta är en uppdatering av ett tidigare Upplysningstjänstsvar från år 2010. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-09-24.

Identifierad litteratur

Identifierade systematiska översikter

Barker AL, Talevski J, Morello RT, Brand CA, Rahmann AE, Urquhart DM. Effectiveness of Aquatic Exercise for Musculoskeletal Conditions: A Meta-Analysis. Arch Phys Med Rehabil 2014.

Bidonde J, Busch Angela J, Webber Sandra C, Schachter Candice L, Danyliw A, Overend Tom J, et al. Aquatic exercise training for fibromyalgia. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2014.

Grande Antonio J, Silva V, Andriolo Brenda NG, Riera R, Parra Sergio A, Peccin Maria S. Water-based exercise for adults with asthma. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2014.

Marinho-Buzelli AR, Bonnyman AM, Verrier MC. The effects of aquatic therapy on mobility of individuals with neurological diseases: A systematic review. Clin Rehabil 2014.

Di Monaco M, Castiglioni C. Which type of exercise therapy is effective after hip arthroplasty? A systematic review of randomized controlled trials. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:893-907, quiz 921-3.

McNamara Renae J, McKeough Zoe J, McKenzie David K, Alison Jennifer A. Water-based exercise training for chronic obstructive pulmonary disease. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2013.

Batterham SI, Heywood S, Keating JL. Systematic review and meta-analysis comparing land and aquatic exercise for people with hip or knee arthritis on function, mobility and other health outcomes. BMC Musculoskelet Disord 2011;12:123.

Mehrholz J, Kugler J, Pohl M. Water-based exercises for improving activities of daily living after stroke. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2011.

Jeglinsky I, Surakka J, Carlberg EB, Autti-Rämö I. Evidence on physiotherapeutic interventions for adults with cerebral palsy is sparse. A systematic review. Clinical Rehabilitation 2010;24:771-788.


Publiceringsdatum

2015-06-03

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Sally Saad, sally.saad@sbu.se

Programsamordnare

Jessica Dagerhamn

Projektadministratör

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2015-06-03
https://www.sbu.se/bassangtranings