Bassängträning jämfört med landbaserad träning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Bassängträning är en efterfrågad behandlingsmetod för många olika patientgrupper som behöver träna på ett avlastat sätt. Vissa förespråkar att den mjukare bassängträningen kan vara ett sätt att påbörja träning, som sedan kan övergå till tyngre övningar.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken effekt har bassängträning jämfört med landbaserad träning för habilitering och rehabilitering?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat nio systematiska översikter samt tjugofem primärstudier som jämfört bassängträning med landbaserad träning.

Sammanfattningsvis noterades liknande förbättringar i båda grupperna för de granskade sjukdomstillstånden i majoriteten av översikterna. I de flesta översikter angav författarna få identifierade studier och bristande studiekvalité som orsaker till att man inte kunnat dra slutsatser om vilken träningsform som kan vara mer fördelaktig.

Sammantaget skiljde sig de identifierade studierna med avseende på kvalitet, studiedesign, patientantal, träningsprogram, duration och utfallsmått.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte har bedömts och resultaten inte vägts samman. Vi har inte beaktat etiska eller samhälleliga aspekter och inte heller patienternas attityd till behandlingen.

Detta är en uppdatering av ett tidigare Upplysningstjänstsvar från år 2010. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-09-24.

Identifierad litteratur

Identifierade systematiska översikter

Barker AL, Talevski J, Morello RT, Brand CA, Rahmann AE, Urquhart DM. Effectiveness of Aquatic Exercise for Musculoskeletal Conditions: A Meta-Analysis. Arch Phys Med Rehabil 2014.

Bidonde J, Busch Angela J, Webber Sandra C, Schachter Candice L, Danyliw A, Overend Tom J, et al. Aquatic exercise training for fibromyalgia. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2014.

Grande Antonio J, Silva V, Andriolo Brenda NG, Riera R, Parra Sergio A, Peccin Maria S. Water-based exercise for adults with asthma. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2014.

Marinho-Buzelli AR, Bonnyman AM, Verrier MC. The effects of aquatic therapy on mobility of individuals with neurological diseases: A systematic review. Clin Rehabil 2014.

Di Monaco M, Castiglioni C. Which type of exercise therapy is effective after hip arthroplasty? A systematic review of randomized controlled trials. Eur J Phys Rehabil Med 2013;49:893-907, quiz 921-3.

McNamara Renae J, McKeough Zoe J, McKenzie David K, Alison Jennifer A. Water-based exercise training for chronic obstructive pulmonary disease. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2013.

Batterham SI, Heywood S, Keating JL. Systematic review and meta-analysis comparing land and aquatic exercise for people with hip or knee arthritis on function, mobility and other health outcomes. BMC Musculoskelet Disord 2011;12:123.

Mehrholz J, Kugler J, Pohl M. Water-based exercises for improving activities of daily living after stroke. In: Cochrane Database of Systematic Reviews. John Wiley & Sons, Ltd; 2011.

Jeglinsky I, Surakka J, Carlberg EB, Autti-Rämö I. Evidence on physiotherapeutic interventions for adults with cerebral palsy is sparse. A systematic review. Clinical Rehabilitation 2010;24:771-788.


Publiceringsdatum

2015-06-03

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Sally Saad, sally.saad@sbu.se

Programsamordnare

Jessica Dagerhamn

Projektadministratör

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-06-03
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/bassangtranings

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2014-09-24

Databaser
The Cochrane Library (CDSR, HTA, CENTRAL, DARE, EED) via Wiley, PubMed via NLM, Embase via Embase, CINAHL via EBSCO

Söktermer

Cochrane (CDSR, HTA, CENTRAL, DARE, EED)  via Wiley 24 september 2014

Bassängträning

 

Search terms

Items found

Intervention: Bassängträning

1.   

"hydrotherapy":ti,ab,kw OR "hydrotherapy"[Mesh] OR "hydrotherapeutic":ti,ab,kw OR aquarobic:ti,ab,kw OR aquarobics:ti,ab,kw OR aquatics:ti,ab,kw OR "pool therapy":ti,ab,kw OR "pool exercise":ti,ab,kw OR "pool exercises":ti,ab,kw OR "pool based physiotherapy":ti,ab,kw OR "pool based physical therapy":ti,ab,kw OR "pool based occupational therapy":ti,ab,kw OR "pool based rehabilitation":ti,ab,kw OR "pool training":ti,ab,kw OR "pool based gymnastics":ti,ab,kw OR "pool based aerobics":ti,ab,kw OR "water based therapy":ti,ab,kw OR "water exercise":ti,ab,kw OR "water exercises":ti,ab,kw OR "water based exercise":ti,ab,kw OR "water based exercises":ti,ab,kw OR "water based training":ti,ab,kw OR "water gymnastics":ti,ab,kw OR "water aerobics":ti,ab,kw OR (water:ti,ab,kw AND (physiotherapy:ti,ab,kw OR "physical therapy":ti,ab,kw OR "occupational therapy":ti,ab,kw)) OR "aquatic exercise":ti,ab,kw OR "aquatic exercises":ti,ab,kw OR "aquatic therapy"

:ti,ab,kw OR "aquatic physiotherapy":ti,ab,kw OR "aquatic rehabilitation":ti,ab,kw OR "aquatic training":ti,ab,kw OR "aquatic gymnastics":ti,ab,kw OR "aquatic aerobics":ti,ab,kw

2056

Final

1

2056

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts
[Mesh]= Term from the Medline controlled vocabulary, including terms
found below this term in the MeSH hierarchy
ti,ab,kw = Title, abstract or keyword  
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
CDSR = Cochrane Database of Systematic Review
HTA = Health Technology Assessments
CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”
DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”
EED = Economic Evaluations

PubMed via NLM 24 september 2014

Bassängträning

 

Search terms

Items found

Intervention: Bassängträning

1.     

"hydrotherapy"[Title/Abstract] OR "hydrotherapy"[Majr:NoExp] OR "hydrotherapeutic"[Title/Abstract] OR aquarobic[Title/Abstract] OR aquarobics[Title/Abstract] OR aquatics[Title/Abstract] OR "pool therapy"[Title/Abstract] OR "pool exercise"[Title/Abstract] OR "pool exercises"[Title/Abstract] OR "pool based physiotherapy"[Title/Abstract] OR "pool based physical therapy"[Title/Abstract] OR "pool based occupational therapy"[Title/Abstract] OR "pool based rehabilitation"[Title/Abstract] OR "pool training"[Title/Abstract] OR "pool based gymnastics"[Title/Abstract] OR "pool based aerobics"[Title/Abstract] OR "water based therapy"[Title/Abstract] OR "water exercise"[Title/Abstract] OR "water exercises"[Title/Abstract] OR "water based exercise"[Title/Abstract] OR "water based exercises"[Title/Abstract] OR "water based training"[Title/Abstract] OR "water gymnastics"[Title/Abstract] OR "water aerobics"[Title/Abstract] OR (water[Title/Abstract] AND (physiotherapy[Title/Abstract] OR "physical therapy"[Title/Abstract] OR "occupational therapy"[Title/Abstract])) OR "aquatic exercise"[Title/Abstract] OR "aquatic exercises"[Title/Abstract] OR "aquatic therapy"[Title/Abstract] OR "aquatic physiotherapy"[Title/Abstract] OR "aquatic rehabilitation"[Title/Abstract] OR "aquatic training"[Title/Abstract] OR "aquatic gymnastics"[Title/Abstract] OR "aquatic aerobics"[Title/Abstract]

2436

Final

1

2436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts   
[Mesh] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms
found below this term in the MeSH hierarchy
[TIAB] = Title or abstract
* = Truncation
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Embase via Embase.com 24 september 2014

Bassängträning

 

Search terms

Items found

Intervention: Bassängträning

1.     

'hydrotherapy'/mj OR 'aquatic exercise'/exp OR "hydrotherapy":ti,ab OR "hydrotherapeutic":ti,ab OR aquarobic:ti,ab OR aquarobics:ti,ab OR aquatics:ti,ab OR "pool therapy":ti,ab OR "pool exercise":ti,ab OR "pool exercises":ti,ab OR "pool based physiotherapy":ti,ab OR "pool based physical therapy":ti,ab OR "pool based occupational therapy":ti,ab OR "pool based rehabilitation":ti,ab OR "pool training":ti,ab OR "pool based gymnastics":ti,ab OR "pool based aerobics":ti,ab OR "water based therapy":ti,ab OR "water exercise":ti,ab OR "water exercises":ti,ab OR "water based exercise":ti,ab OR "water based exercises":ti,ab OR "water based training":ti,ab OR "water gymnastics":ti,ab OR "water aerobics":ti,ab OR (water:ti,ab AND (physiotherapy:ti,ab OR "physical therapy":ti,ab OR "occupational therapy":ti,ab)) OR "aquatic exercise":ti,ab OR "aquatic exercises":ti,ab OR "aquatic therapy":ti,ab OR "aquatic physiotherapy":ti,ab OR "aquatic rehabilitation":ti,ab OR "aquatic training":ti,ab OR "aquatic gymnastics":ti,ab OR "aquatic aerobics":ti,ab AND [embase]/lim

2085

Final

1

Limits activated: Embase only

2085

 

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts/exp= Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy:ab,ti = Abstract or title* = Truncation“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Cinahl via EBSCO 24 september 2014

Bassängträning

 

Search terms

Items found

Intervention: Bassängträning

1.     

TI ("hydrotherapy" OR "hydrotherapeutic" OR aquarobic OR aquarobics OR aquatics OR "pool therapy" OR "pool exercise" OR "pool exercises" OR "pool based physiotherapy" OR "pool based physical therapy" OR "pool based occupational therapy" OR "pool based rehabilitation" OR "pool training" OR "pool based gymnastics" OR "pool based aerobics" OR "water based therapy" OR "water exercise" OR "water exercises" OR "water based exercise" OR "water based exercises" OR "water based training" OR "water gymnastics" OR "water aerobics" OR (water AND (physiotherapy OR "physical therapy" OR "occupational therapy")) OR "aquatic exercise" OR "aquatic exercises" OR "aquatic therapy" OR "aquatic physiotherapy" OR "aquatic rehabilitation" OR "aquatic training" OR "aquatic gymnastics" OR "aquatic aerobics") OR AB ("hydrotherapy" OR "hydrotherapeutic" OR aquarobic OR aquarobics OR aquatics OR "pool therapy" OR "pool exercise" OR "pool exercises" OR "pool based physiotherapy" OR "pool based physical therapy" OR "pool based occupational therapy" OR "pool based rehabilitation" OR "pool training" OR "pool based gymnastics" OR "pool based aerobics" OR "water based therapy" OR "water exercise" OR "water exercises" OR "water based exercise" OR "water based exercises" OR "water based training" OR "water gymnastics" OR "water aerobics" OR (water AND (physiotherapy OR "physical therapy" OR "occupational therapy")) OR "aquatic exercise" OR "aquatic exercises" OR "aquatic therapy" OR "aquatic physiotherapy" OR "aquatic rehabilitation" OR "aquatic training" OR "aquatic gymnastics" OR "aquatic aerobics") OR (MH "Hydrotherapy") OR (MH "Aquatic Exercises")

1617

Final

1

1617

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts TI = Title AB = Abstract
MH = Term from the “Cinahl Headings” Thesaurus
* = Truncation
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Amed via EBSCO 24 september 2014

Bassängträning

 

Search terms

Items found

Intervention: Bassängträning

1.     

TI ("hydrotherapy" OR "hydrotherapeutic" OR aquarobic OR aquarobics OR aquatics OR "pool therapy" OR "pool exercise" OR "pool exercises" OR "pool based physiotherapy" OR "pool based physical therapy" OR "pool based occupational therapy" OR "pool based rehabilitation" OR "pool training" OR "pool based gymnastics" OR "pool based aerobics" OR "water based therapy" OR "water exercise" OR "water exercises" OR "water based exercise" OR "water based exercises" OR "water based training" OR "water gymnastics" OR "water aerobics" OR (water AND (physiotherapy OR "physical therapy" OR "occupational therapy")) OR "aquatic exercise" OR "aquatic exercises" OR "aquatic therapy" OR "aquatic physiotherapy" OR "aquatic rehabilitation" OR "aquatic training" OR "aquatic gymnastics" OR "aquatic aerobics") OR AB ("hydrotherapy" OR "hydrotherapeutic" OR aquarobic OR aquarobics OR aquatics OR "pool therapy" OR "pool exercise" OR "pool exercises" OR "pool based physiotherapy" OR "pool based physical therapy" OR "pool based occupational therapy" OR "pool based rehabilitation" OR "pool training" OR "pool based gymnastics" OR "pool based aerobics" OR "water based therapy" OR "water exercise" OR "water exercises" OR "water based exercise" OR "water based exercises" OR "water based training" OR "water gymnastics" OR "water aerobics" OR (water AND (physiotherapy OR "physical therapy" OR "occupational therapy")) OR "aquatic exercise" OR "aquatic exercises" OR "aquatic therapy" OR "aquatic physiotherapy" OR "aquatic rehabilitation" OR "aquatic training" OR "aquatic gymnastics" OR "aquatic aerobics") OR (MH "Hydrotherapy") OR (MH "Aquatic Exercises")

761

Final

1

761

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts
TI = Title
AB = Abstract
DE = Term from the Amed thesaurus* = Truncation
“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad