Åtgärder och behandling vid extravasal infusion

Vilken sammanställd forskning finns om icke-invasiv behandling vid extravasering av intravenösa infusioner?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

När man tillför kroppen en lösning intravenöst (infusion) kan infusionsnålen hamna fel eller skada kärlväggen så att lösningen läcker utanför blodkärlet till omgivande vävnad. Utöver att skapa eventuellt obehag eller smärta för patienten kan denna så kallade extravasering orsaka irritation och skador i vävnaden. Vid extravasal infusion kan olika typer av åtgärder och behandlingar sättas in för att hindra eller begränsa eventuell vävnadsskada och andra negativa konsekvenser.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns om icke-invasiv behandling vid extravasering av intravenösa infusioner?

Frågeställare: Regional chefsjuksköterska i Region Skåne

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt som undersökt effekten av en icke-invasiv åtgärd eller behandling för att begränsa obehag, smärta eller vävnadsskador vid extravasering av intravenös infusion.

Läs upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Åtgärder och behandling vid extravasal infusion [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202210.

Sidan publicerad