Kan SD-BERA™ (SensoDetect-Brainstem Evoked Response Audiometry) användas för att ställa diagnosen schizofreni hos patienter som har eller har haft en psykos?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Detta svar har uppdaterats. Se det nya svaret här

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Uppdaterad: 2009-01-27
https://www.sbu.se/sd-bera