Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Kan SD-BERA™ (SensoDetect-Brainstem Evoked Response Audiometry) användas för att ställa diagnosen schizofreni hos patienter som har eller har haft en psykos?

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Detta svar har uppdaterats. Se det nya svaret här

Projektgrupp

  • Bo Freyschuss, programsamordnare, SBU
  • Susanna Kjellander, projektledare, SBU
  • Sara Wickström, informationsspecialist, SBU

Litteratursökning

Databaser

PubMed, The Cochrane Library, INAHTA:s HTA-databas, CRD Databases, PsycINFO

Sökord (alla eller i olika kombinationer)

bera, sd-bera, schizophrenia, diagnosis, "evoked potentials, auditory, brain stem", "auditory diseases, central"

Sidan publicerad