Kan SD-BERA™ (SensoDetect-Brainstem Evoked Response Audiometry) användas för att ställa diagnosen schizofreni hos patienter som har eller har haft en psykos?

Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

(För områden som är forskningsintensiva kan kunskapsläget förändras snabbare.)

Vill du gå vidare?

Tillbaka