Behandling av depressionssjukdomar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Det finns effektiv behandling som kan göra fler patienter symtomfria och minska risken att de återinsjuknar. Det visar en omfattande granskning av all tillgänglig forskning om depressionsbehandling.

Depression är vanligt, riskfyllt och svårbehandlat. Effektiv behandling finns – men den utnyttjas inte fullt ut.

Det visar en ny genomgång av all tillgänglig forskning om behandling av depression. Granskningen har gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som med hjälp av ledande experter systematiskt har analyserat och vägt samman de vetenskapliga bevisen.

Enligt rapporten skulle de flesta personer med depression kunna bli helt bra och återgå till sina vanliga liv, med möjlighet att arbeta och umgås normalt. Men det kräver att vården har ambitionen att patienten ska bli fullt återställd, och blir bättre på att utnyttja de behandlingsmetoder som finns. Idag saknar många behandlare en strategi för att behandla och följa upp depression effektivt.

Citera denna SBU-rapport: 
SBU. Behandling av depressionssjukdomar, volym 1. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166/1. ISBN 91-87890-87-9.

SBU. Behandling av depressionssjukdomar, volym 2. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166/2. ISBN 91-87890-88-7.

SBU. Behandling av depressionssjukdomar, volym 3. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166/3. ISBN 91-87890-94-1.

Ladda ner rapport
Denna rapport består av flera volymer:
Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2004-01-01
Rapportnr: 166 (2 vol)

Sökord

depression