Videoåterkoppling för att stärka föräldrars lyhördhet

Samspelsintervention för riskgrupper

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om insatser bestående av videoåterkoppling (videofeedback) för föräldrar med barn under fem år. Insatserna syftar till att stärka barns anknytning samt föräldrars lyhördhet. Översikten är genomförd av Cochrane-organisationen.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Översiktens frågeställning: Har videoåterkoppling effekt på föräldrars lyhördhet och en trygg anknytning hos barn under fem år som riskerar att utveckla en otrygg anknytning?

Kommenterad systematisk översikt

O'Hara L, Smith ER, Barlow J, Livingstone N, Herath NI, Wei Y, et al. Video feedback for parental sensitivity and attachment security in children under five years. Cochrane Database Syst Rev. 2019;11(11):Cd012348. Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD012348.pub2.

Publicerad: 2019-11-29

Senaste sökning: 2019-07

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Filmat samspel kan bidra till föräldrars lyhördhet för barnet

Föräldrar som har psykiska och sociala problem kan bli mer lyhörda för sina småbarns behov när de får återkoppling med video av hur de samspelar med dem. Det visar en välgjord systematisk översikt som SBU har kommenterat.

Läs artikeln

Mer inom ämnet

Sidan publicerad