Screening i hälso- och sjukvård för partnervåld mot kvinnor

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Osäkert om screening för våld hjälper utsatta kvinnor. Med hjälp av screening inom hälso- och sjukvården går det att identifiera fler kvinnor som utsätts för partnervåld. Däremot är det osäkert om en sådan screening leder till att våldsutsatta kvinnor faktiskt får stöd eller bättre hälsa.

Bör vårdpersonal, exempelvis barnmorskor, rutinmässigt ställa frågor om partnervåld till kvinnor som besöker hälso- och sjukvården av andra skäl? SBU har kommenterat en vetenskaplig Cochrane-översikt i ämnet.

Ett screeningförfarande inom hälso- och sjukvården leder till att fler kvinnor som utsatts för partnervåld kan identifieras, visar översikten. Oklart är däremot huruvida screening verkligen leder till bättre hälsa, hjälp och stöd för kvinnorna – eller i förlängningen till minskat våld.

SBU konstaterar att screening för partnervåld i dagsläget inte uppfyller Socialstyrelsens modell och generella bedömningskriterier för allmän screening. En sådan förutsätter bland annat att metoden är tillförlitlig, men också att det finns effektiva åtgärder att erbjuda de kvinnor som identifieras.