Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre

Vilka effekter har fysisk träning för att förhindra fall hos äldre som är hemmaboende (det vill säga inte bor i särskilda boendeformer såsom äldreboende eller serviceboende)? SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt från Cochrane.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Denna systematiska översikt är en uppdaterad version av en äldre systematisk översikt från 2012 vilken kommenterades av SBU år 2014. Till skillnad från den äldre översikten där författarna studerade betydelsen av olika typer av insatser, har författarna i den nya versionen fokuserat enbart på fysisk träning.

Kommenterad systematisk översikt

Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, Michaleff ZA, Howard K, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019(1). Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2.

Publicerad: januari 2019

Senaste sökning: maj 2018

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Fysiska träningsprogram gör att klart färre äldre faller

När äldre personer i eget boende får fysisk träning under ledning, faller de betydligt mer sällan. Antalet fallhändelser minskar med en fjärdedel. Det visar en välgjord systematisk översikt från Cochrane som SBU har granskat och kommenterat.

Läs artikeln
Sidan publicerad