Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre

Vilka effekter har fysisk träning för att förhindra fall hos äldre som är hemmaboende (det vill säga inte bor i särskilda boendeformer såsom äldreboende eller serviceboende)? SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt från Cochrane.

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Denna systematiska översikt är en uppdaterad version av en äldre systematisk översikt från 2012 vilken kommenterades av SBU år 2014. Till skillnad från den äldre översikten där författarna studerade betydelsen av olika typer av insatser, har författarna i den nya versionen fokuserat enbart på fysisk träning.

Kommenterad systematisk översikt

Sherrington C, Fairhall NJ, Wallbank GK, Tiedemann A, Michaleff ZA, Howard K, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2019(1). Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2.

Publicerad: januari 2019

Senaste sökning: maj 2018

Sidan publicerad