Effekt av förebyggande behandling med CGRP-hämmare vid migrän

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som utvärderat den förebyggande effekten av CGRP-hämmarna eptinezumab, erenumab, fremanuzumab och galcanezumab vid episodisk eller kronisk migrän.

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2020-08-20
Rapportnr: 2020_08
Diarienr: SBU 2019/784
https://www.sbu.se/2020_08