Vetenskap & Praxis

CGRP-hämmare hindrar svår migrän men oklara biverkningar på sikt

CGRP-hämmare kan förebygga migrän­anfall vid uppföljning upp till tre månader, enligt en översikt som dock inte belyser biverkningar.

Omkring tre procent av befolkningen har migränanfall mer än sju dagar i månaden och kan behöva förebygga besvären. Hos några migrändrabbade har äldre typer av läkemedel dålig effekt eller så tolererar de inte dessa på grund av biverkningar.

Fyra läkemedel som hämmar ämnet kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) har visats förbygga anfall vid uppföljning upp till tre månader. Det är resultatet av en översikt över 16 randomiserade studier av totalt cirka 9 500 personer med episodisk eller kronisk migrän.

Substanserna är eptinezumab, erenumab, fremanezumab och galcanezumab – samtliga av typen monoklonala antikroppar. Översiktens resultat avser de fyra CGRP-hämmarna sammantaget. Eventuella skillnader mellan substanserna, och mellan olika doser, har inte bedömts eftersom studierna är alltför få.

SBU bedömer att översikten i huvudsak är välgjord, även om den inte anger de sammanvägda resultatens tillförlitlighet. Bara risken för snedvridning i enskilda studier redovisas. Vilka av dessa som är företagssponsrade anges dock inte.

Biverkningar belyses inte heller. Enligt tidigare rön skulle sådana kunna förekomma från hjärta–kärl, mage–tarm, lungor och psyke. Effekter hos barn eller gravida och ammande kvinnor har inte studerats. Längre studier krävs för att utvärdera säkerhet och effektivitet.

Enligt Rådet för nya terapier (med representanter för Sveriges regioner) bör CGRP-hämmare enbart användas vid symtom som hindrar arbete eller vardagsaktiviteter minst fem dagar per månad, och alla som behandlas bör följas upp i det så kallade Neuroregistret. [RL]

Om kommentaren

Effekt av förebyggande behandling med CGRP-hämmare vid migrän. SBU, 2020. Sakkunnig: prof Lars Edvinsson, Lunds univ och Skånes universitetssjukhus. Granskn: Jan Mathé, Neurol klin, Capio S:t Görans Sjukhus, Sthlm.

Kommenterad översikt: Huang IH, et al. Effects of anti-calcitonin gene-related peptide ... Int J Mol Sci 2019;20:3527.

Till kommentar: www.sbu.se/2020_08