Effekt av botulinumtoxin vid kronisk och episodisk migrän

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som studerat effekten av botulinumtoxin som förebyggande behandling vid migrän hos vuxna. Uppdraget är ett initiativ från Regeringskansliet att studera läkemedel vid migrän.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

I höst kommer ytterligare en SBU Kommenterar att publiceras som handlar om CGRP (calcitonin gene-related peptide)-hämmare för migrän.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Kronisk migrän - toxin kan ge ett par smärtfria dagar till per månad

Vid kronisk migrän hos vuxna kan förebyggande behandling med injektioner av botulinumtoxin var tredje månad ge ytterligare två till tre huvudvärksfria dagar per månad, jämfört med placebo. Effekten vid så kallad episodisk migrän kan däremot inte bedömas.

Läs artikeln
Sidan publicerad