Effekt av botulinumtoxin vid kronisk och episodisk migrän

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som studerat effekten av botulinumtoxin som förebyggande behandling vid migrän hos vuxna. Uppdraget är ett initiativ från Regeringskansliet att studera läkemedel vid migrän.

I höst kommer ytterligare en SBU Kommenterar att publiceras som handlar om CGRP (calcitonin gene-related peptide)-hämmare för migrän.

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2020-06-25
Rapportnr: 2020_07
Diarienr: SBU 2020/186
https://www.sbu.se/2020_07