Effekt av förebyggande behandling med CGRP-hämmare vid migrän

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som utvärderat den förebyggande effekten av CGRP-hämmarna eptinezumab, erenumab, fremanuzumab och galcanezumab vid episodisk eller kronisk migrän.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

CGRP-hämmare hindrar svår migrän men oklara biverkningar på sikt

CGRP-hämmare kan förebygga migrän­anfall vid uppföljning upp till tre månader, enligt en översikt som dock inte belyser biverkningar.

Läs artikeln
Sidan publicerad