Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Uppdraget

Uppdraget som tilldelades Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har enligt överenskommelse med Socialstyrelsen varit att ta fram vetenskapligt underlag för ett definierat antal av de tillstånds- och åtgärdsrader som kommer att ingå i Socialstyrelsens uppdaterade nationella riktlinjer för vård och omsorg vid schizofreni. År 2012 publicerade SBU en rapport om läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation vid schizofreni. Den rapporten utgjorde underlag till de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen publicerade 2014. Denna rapport är delvis en uppdatering och förlängning av detta arbete.

Citera denna rapport:

SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2017. SBU Bereder 271. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/271

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Mats Berglund, Professor emeritus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Psykiatri, Lund
 • Lars Hansson, Professor, Psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Lunds universitet
 • Leif Lindström, Professor emeritus, överläkare, Institutionen för Neurovetenskap, psykiatri, Uppsala Universitet, Psykosmottagning för vuxna, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Bengt Svensson, Docent, universitetslektor, Psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, Lunds universitet

SBU

 • Mikael Nilsson, Projektledare
 • Sten Anttila, Biträdande projektledare (till och med sista september 2016)
 • Göran Bertilsson, Biträdande projektledare (från och med januari 2017 till och med april 2017)
 • Emin Hoxha Ekström, Hälsoekonom (från och med juni 2016)
 • Kickan Håkanson, Projektdministratör
 • Ann Kristine Jonsson, Informationsspecialist
 • Naama Kenan Modén, Biträdande projektledare (från och med december 2016)
 • Anna Ringborg, Hälsoekonom (till och med november 2016)
 • Karin Wilbe Ramsay, Biträdande projektledare (från och med juni 2016)

Mer inom ämnet

SBU tar fram vetenskapliga underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Sedan den 1 juli 2015 tar SBU fram delar av de vetenskapliga underlagen till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Slutprodukten nationella riktlinjer innehåller Socialstyrelsens rekommendationer som ska ge stöd för prioritering av behandlingar och metoder inom vård och omsorg. Läs mer här

Till de nationella riktlinjerna väljer Socialstyrelsen vilka frågeställningar som man önskar att SBU tar fram underlag för. Det är också Socialstyrelsen som sedan prioriterar vilka åtgärder som rekommenderas i riktlinjer för ett visst tillstånd.

Sidan publicerad