Behandling av långvariga smärttillstånd med fokus på kvinnor

En kartläggning av systematiska översikter

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU har kartlagt systematiska översikter, det vill säga forsknings­sammanställningar, om behandling av lång­variga muskuloskeletala smärttillstånd och om utrednings­metoder av riskfaktorer som kan visa vilka behandlings- och rehabiliterings­insatser en person med långvarig smärta behöver. Vi har dessutom kartlagt om översikterna beaktat kön.

Rapporten är ett regerings­uppdrag.

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2019-04-29
Rapportnr: 301
Diarienr: SBU 2018/288
https://www.sbu.se/301