Vetenskap & Praxis

Vetenskapligt ovisst hur psykiatrin kan slippa tvång

Utifrån de studier som hittills har gjorts går det inte att avgöra hur tvångsvård och åtgärder som tvångsmedicinering, fastspänning och avskiljning kan undvikas inom vuxenpsykiatrin. Det är oklart vilka åtgärder som har effekt. Det visar en systematisk översikt från det norska Folkehelseinstituttet som SBU har granskat och kommenterat.

I Sverige bedriver Sveriges Kommuner och Landsting sedan 2008 ett nationellt förbättringsarbete på området, främst inom det så kallade Genombrottsprogrammet. Eftersom det finns så få välgjorda studier, saknas de flesta av dessa metoder i översikten. Enligt översiktsförfattarna kan tvångsåtgärder möjligen minska efter systematisk bedömning av risken för aggressivt och våldsamt beteende, men de anger inte med vilka åtgärder. RL

Om kommentaren

Förebyggande insatser för att minska tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrisk vård av vuxna. Det underlag som kommenteras fi nns i: Dahm KT, et al. Tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne: en systematisk oversikt. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2017.

Läs hela SBU-kommentaren: www.sbu.se/2019_07