Förebyggande insatser för att minska tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrisk vård av vuxna

Här sammanfattar och kommenterar SBU en rapport i form av en systematisk översikt som utvärderar insatser med syfte att förebygga tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrisk vård av vuxna. Översikten har genomförts av norska Folkehelseinstituttet på uppdrag av Norges Helsedirektorat. 

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2019-08-29
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 2019_07
Diarienr: SBU 2018/224
https://www.sbu.se/2019_07
Sidan publicerad