Vetenskap & Praxis

Risk- och behovsbedömning av unga kriminella kan vägleda

När ungdomar begår brott kan behovet av insatser utredas på olika sätt. Man bedömer risken för återfall i våld och annan kriminalitet samt de ungas behov. SBU har utvärderat olika strukturerade metoder för detta.

Rapportens övergripande slutsats är att strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder troligen ger vägledning vid bedömning av tonåringars återfallsrisk. De metoder som har studerats mest kallas YLS/CMI och SAVRY. Vilken vägledning som bedömning utan strukturerade metoder ger är däremot oklart.

Hur rättvisande de strukturerade metoderna är vid olika grad av återfallsrisk är också osäkert – underlaget utgörs av färre och mindre studier. Dessutom kan insatser mot fortsatt kriminalitet ha påverkat studiernas resultat.

Yrkesverksamma personer kan uppleva att de strukturerade metoderna är till hjälp genom att ge fördjupning, stöd och transparens i bedömningarna, men också att de är tidskrävande.
Det behövs mer forskning om hur strukturerade risk- och behovsbedömningsmetoder påverkar val av insatser. Även kostnadseffektivitet och eventuella negativa effekter behöver studeras vetenskapligt och följas upp i praktiken. [RL]

Om rapporten

SBU. Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet. Projektledare SBU: Therese.Astrom@sbu.se Stockholm: SBU, 2019. Hela rapporten inklusive sammanfattning finns på www.sbu.se/303