Utbildning i egenvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning som har diabetes

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

SBU:s upplysningstjänst identifierade en primärstudie som undersökte ett strukturerat egenvårdsprogram (DESMOND-ID) riktat till vuxna personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning och typ 2-diabetes, samt vårdpersonal. Studien hade få deltagare. För denna studie har inte risken för bias bedömts. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst: SBU. Utbildning i egenvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning som har diabetes. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst ut202008. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här