Tillämpad beteendeintervention (TBI) för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Vad behövs?

En uppdaterad systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Daley DP, van der Oord SP, Ferrin MMDP, Danckaerts MMDP, Doepfner MP, Cortese SMDP, Sonuga-Barke EJSP. Behavioral Interventions in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials Across Multiple Outcome Domains. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2014;53:835. Mer om översikten

Evidenskartläggning som visar på kunskapsluckan:

SBU. Funktionstillstånd och funktionshinder: kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU Kartlägger, rapport nr 305. Läs rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här