Self-management program för att öka fysisk aktivitet vid psykisk funktionsnedsättning hos vuxna med förvärvad hjärnskada

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Jones TM, Dean CM, Hush JM, Dear BF, Titov N. A systematic review of the efficacy of self-management programs for increasing physical activity in community-dwelling adults with acquired brain injury (ABI). Syst Rev. 2015;4:51. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Evidenskartläggning som visar på kunskapsluckan:

SBU. Funktionstillstånd och funktionshinder: kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU Kartlägger, rapport nr 305. Läs rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här