Samband mellan tid efter vaginal förlossning och möjlighet att ställa diagnos och åtgärda fysisk skada hos kvinnan

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen önskade mer forskning om hur snart efter förlossningen som diagnos av förlossningsskador behöver ställas för att de ska kunna åtgärdas så bra som möjligt. Här framhölls att tidsaspekten har betydelse för logistik, arbetsmiljö och tidig anknytning. Kan man vänta till på måndag med att åtgärda en skada som uppkommer på söndagen eller behöver jour kallas in? Kan mamman få ligga hud mot hud med barnet eller bör en skada diagnostiseras och därefter opereras direkt? Här kan det också finnas olika tidsaspekter för olika skador. För vissa besvär som skulle kunna bli bättre med tiden kan det också vara bra att informera om att kvinnan kan avvakta lite och återkomma senare, vid en bestämd tidpunkt. Detta skulle kunna gälla till exempel nervskador och levatorskador.

Läs rapporten

Könsstympade kvinnor ansågs vara en viktig population som bör lyftas i alla de prioriterade frågorna om diagnostik av fysiska skador efter vaginal förlossning. 
Se specifik kunskapslucka om diagnostik av förlossningsskador hos könsstympade

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här