Professionella stödinsatser till anhöriga eller andra närstående efter suicid

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Studier med god metodologisk kvalitet (låg risk för bias). Läs mer här

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Andriessen K, Krysinska K, Kolves K, Reavley N. Suicide Postvention Service Models and Guidelines 2014-2019: A Systematic Review. Front Psychol. 2019;10:2677. Mer om översikten

Andriessen K, Krysinska K, Hill NTM, Reifels L, Robinson J, Reavley N, et al. Effectiveness of interventions for people bereaved through suicide: a systematic review of controlled studies of grief, psychosocial and suicide-related outcomes. BMC Psychiatry. 2019;19(1):49. Mer om översikten

Linde K, Treml J, Steinig J, Nagl M, Kersting A. Grief interventions for people bereaved by suicide: A systematic review. PLoS ONE. 2017;12(6). Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst: SBU. Stöd till anhöriga efter suicid. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU:s upplysningstjänst ut202035. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här