Praktisk utbildning och träning i användning av rullstol jämfört med avsaknad av sådan utbildning och träning, respektive enbart teoretisk information eller instruktion

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Läs mer i Kapitel 6. Överväganden för forskning i rapporten

Vad finns?

Det är möjligt att de praktiskt inriktade utbildnings- och träningsprogrammen i färdigheter att manövrera rullstolen (WSTP, WheelSeeYou, EpicWheels) leder till bättre manövreringsförmåga hos vuxna användare av manuella och elektriska rullstolar (låg tillförlitlighet, GRADE Symbol som betyder låg vetenskaplig tillförlitlighet). Resultatet gäller när bedömningen av rullstolsmanövreringsförmågan görs av professionella. När resultaten är baserade på personliga skattningar av rullstolsmanövreringsförmågan går det inte att fastställa om det finns effekt eller inte på grund av mycket låg tillförlitlighet till resultatet. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Rullstolar och tilläggsutrustning. Utvärdering av effekt, upplevelser och erfarenheter samt kostnadseffektivitet [Wheelchairs and wheelchair accessories. A systematic review and assessment of medical, economic, social and ethical aspects]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 347. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här