Öppenvård jämfört med slutenvård vid extremt graviditetsillamående (hyperemesis gravidarum)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

För att kunna sammanväga resultat och dra slutsatser om effekter är det önskvärt att framtida forskning definierar studiepopulationen utifrån de nya internationella kriterierna för hyperemesis och arbetar fram en mer avgränsad uppsättning prioriterade utfall.

Läs mer i Kapitel 7. Överväganden för forskning i rapporten.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Behandling av extremt graviditetsillamående (hyperemesis gravidarum): en systematisk översikt [Treatments for extreme nausea and vomiting in pregnancy (hyperemesis gravidarum): a systematic review]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 355. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: