Metoder för att ställa diagnosen lokaliserad provocerad vulvodyni (vestibulit), som enskilt test eller tilläggstest

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

Patientens sjukdomshistoria och fynden vid klinisk undersökning är oftast tillräckligt för att en erfaren kliniker ska kunna ställa diagnos. Läs rapporten

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

  • SBU. Diagnostik och behandling av provocerad vulvodyni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 326. ISBN 978-91-88437-70-9. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: