Matthey Generic Mood Questionnaire (MGMQ) för identifiering av gravida kvinnor med ett eller flera möjliga depressions- eller ångesttillstånd

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Studier behöver innehålla information om blindning och tid mellan utförandet av index- och referenstest, samt om de faktiska utfallen (antal falskt positiva, sant positiva, falskt negativa och sant negativa) för att ge möjlighet till meningsfulla analyser. Läs rapporten

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och ångestsyndrom under graviditet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Bereder, rapport 331. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: