Långtidseffekter av robotassisterad kirurgi jämfört med sedvanlig kirurgi vid operation av ryggraden

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Utöver bristen på långtidsresultat är det en svaghet inom forskningsfältet att respektive robotmodell till största delen enbart utvärderats av en och samma forskargrupp, samt de risker för intressekonflikter som identifierats. Vidare är utfallsmåtten tämligen begränsade. Användning av Gertzbein-Robbins klassi­fikationen som mått på precision i skruvarnas placering kan möjligen ha sina begränsningar, men det var den klassifikation som används i de flesta studier. Ingen av studierna resonerade kring ergonomiska fördelar eller hälsoekonomiska aspekter.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

En systematisk översikt om robotassisterad vs sedvanlig ryggkirurgi. Örebro: Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro (Camtö); 2023. HTA-rapport 2023:57 Läs rapporten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: