Läkemedelsbehandling för att förebygga epilepsi efter traumatisk hjärnskada

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Ingen systematisk översikt med låg eller måttlig risk för bias har identifierats om läkemedelsbehandling för att förebygga epilepsi hos personer med traumatisk hjärnskada. Upplysningstjänsten har identifierat två relevanta systematiska översikter som bedömts ha hög risk för bias. Resultaten och författarnas slutsatser redovisas därför inte i Upplysningstjänstens svar.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s Upplysningstjänst: SBU. Läkemedelsbehandling för att förebygga epilepsi efter stroke eller traumatisk hjärnskada. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2024. SBU:s upplysningstjänst ut202410. Läs mer

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: