Internetförmedlad psykologisk behandling jämfört med annan relevant behandling vid trauma- och stressrelaterade syndrom hos vuxna

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Det behövs fler studier som jämför effekterna av internetförmedlad psykologisk behandling med andra relevanta behandlingsalternativ.

Se rapporten för viktiga aspekter att beakta vid utförandet av kommande studier

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Internetförmedlad psykologisk behandling – jämförelse med andra behandlingar vid psykiatriska syndrom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU-rapport nr 337. ISBN 978-91-88437-80-8. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här