Igångsättning av vaginal förlossning för att förhindra fysiska skador hos kvinnan

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:
Gruppen som gjorde prioriteringen valde att lyfta frågan om effekten av igångsättning, inklusive hinnsvepning, på förekomsten av förlossningsskador hos kvinnan. Här diskuterades en möjlig ökning av kvinnor som vill bli igångsatta om de har en förlossningsskada eller förlossningsrädsla sedan tidigare för att på så sätt få ökad kontroll över förlossningen. Gruppen trodde att igångsättning ökar frekvensen av förlossningsskador, och ansåg att det var en viktig fråga att få klarhet i så att kvinnor som önskar igångsättning får korrekt information i förväg. Vidare lyftes även att forskning skulle ske på vad effekten av hinnsvepning är och om det påverkar frekvens av förlossningsskador.

Läs rapporten

Vad finns?

Hinnsvepning som induktionsmetod inom förlossningsvården har tagits upp som en fråga till SBU:s upplysningstjänst. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Fördjupad prioritering av forskningsfrågor om förlossningsskador hos kvinnan: prioritering baserat på James Lind Alliance metod. Publicerad 2019-04-10.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 300. Läs rapporten 
Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här