Behandling av samlagssmärta efter vaginal förlossning

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession enligt James Lind Alliance metod

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Behandling av samlagssmärta efter vaginal förlossning

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vetenskaplig kunskapslucka prioriterad av patienter/brukare och profession

Som motivering till prioriteringen angavs:

Gruppen som gjorde prioriteringen lyfte att samlagssmärta är ett negligerat problem. Vid diskussionerna framhölls att den kvinnliga lusten är lika viktig som den manliga men det upplevdes att den ofta nedvärderas idag. Här behövs mer forskning om alternativa behandlingsmetoder utöver råd om att stryka på bedövande salva för att kunna genomföra ett samlag. Gruppen ansåg att områdena samlagssmärta och smärta i mellangården med fördel kunde läggas ihop till ett forsknings-/terapiområde som omfattar smärta i bäckenbottenområdet.

Läs rapporten

Vad finns?

Viss kunskap finns avseende jämförelse mellan snabbt resorberbara syntetiska suturer och standardresorberbara syntetiska suturer upp till 3 månader post partum (PP) (efter grad-2 bristningar och klipp). Enligt metaanalyser i en översikt var det ingen skillnad mellan dessa material på effektmåttet samlagssmärta.

Viss kunskap finns avseende jämförelse mellan fortlöpande och kontinuerlig sutureringsteknik 3 månader PP (efter grad-2 bristningar och klipp). Metaanalyserna i en översikt visar att det inte är någon skillnad mellan de olika teknikerna vad gäller effektmåttet samlagssmärta.

Övriga behandlingar och jämförelser är kunskapsluckor.

Se även kunskapslucka om diagnostik vid samlagssmärta.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Systematisk kartläggning som visar på kunskapsluckan:

  • SBU Kartlägger. Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – en kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 250. ISBN 978-91-85413-93-5. Mer om kartläggningen

Rapport där kunskapsluckan prioriterats:

  • SBU. Prioriterade forskningsområden inom prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador. Publicerad 2018-06-26.  Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2018. Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor nr 291. Läs rapporten
Diarienr:
Publicerad:
Reviderad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: