Behandling av långvariga symtom eller följdsjukdomar efter bekräftad covid-19-infektion (postcovid)

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

SBU har haft i uppdrag av regeringen att löpande utvärdera det vetenskapliga stödet för behandling och rehabilitering av patienter med långvariga symtom av sjukdomen covid-19. Resultatet har publicerats kontinuerligt under uppdragstiden och har slutrapporterats i augusti 2022. Läs rapporten

SBU har inventerat forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19 (postcovid) samt låtit personer som berörs av tillståndet gemensamt prioritera bland dessa, läs mer här.

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Långvariga symtom vid covid-19. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU-rapport nr 319. Mer om översikten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Evidenskarta

SBU. Postcovid – behandling och rehabilitering. En evidenskarta - juni 2022. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU-rapport nr 328. Läs rapporten

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här