Alendronat vid låg bentäthet, förhöjd frakturrisk på grund av andra riskfaktorer än tidigare benskörhetsfrakturer eller systemisk kortisonbehandling avseende risk för fraktur (förutom kotfraktur), höftfraktur och fraktur i handled

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Vad finns?

För flera andra utfall än de som anges ovan, finns minst låg tillförlitlighet hos resultatet. Även för flera andra antiresorptiva läkemedel finns minst låg tillförlitlighet för ett eller flera utfall. Se Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2021. Läs riktlinjerna (rad O3:0)

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. SBU Bereder nr 313. Läs rapporten

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2021. Läs riktlinjerna (rad O3:0)

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: