Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Underlag till nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

SBU har tagit fram vetenskapligt underlag för ett definierat antal tillstånds- och åtgärdsrader (TÅ-rader) för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Nationella riktlinjer för rörelseorganen omfattar områdena osteoporos, artros, reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit. SBU har i huvudsak tagit fram underlag för sjukdomsområdena osteoporos och artros. Arbetet har även omfattat hälsoekonomiska utvärderingar för artros, reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Metodik för framtagande av vetenskapligt underlag

I ett förberedande arbete genomfördes en systematisk kartläggning av aktuella och relevanta systematiska översikter och riktlinjer för samtliga frågeställningar och sjukdomsområden. Systematiska översikter eftersöktes i databaserna PubMed, Embase, Cochrane Library under perioden mars-april 2018 och omfattade totalt ca 20 000 sökträffar. Riktlinjer och systematiska översikter matchades mot respektive TÅ-rad. Om en aktuell systematisk översikt identifierades och bedömes vara relevant samt ha låg eller medelhög risk för bias användes denna i först hand. För TÅ-rader där ingen systematisk översikt gick att identifiera användes SBU:s metodik för utvärderingar om detta var tillämpligt.

Resultat

SBU har tagit fram 43 beredningsunderlag. Under projektets gång har 6 av dessa kommit att utgå som underlag för Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Därför redovisas här 37 beredningsunderlag inom områdena osteoporos och artros. Av dessa underlag har 7 visserligen utgått ur den slutliga versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer, men vi har valt att inkludera dem i denna rapport med märkningen utgått. SBU har även tagit fram 20 hälsoekonomiska underlag varav 7 har utgått ur den slutliga versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Publicerad: Rapportnr: 313 Diarienr: SBU 2017/944 https://www.sbu.se/313
Sidan publicerad