Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Svensk sammanfattning och slutsatser finns av rapporten Obstructive Sleep Apnoea Syndrome. Ett nordiskt samarbetsprojekt.

Projektet leddes av en styrgrupp med cheferna för de olika HTA-organisationerna i de nordiska länderna:

 • Finn Børlum Kristensen, Danish Centre for Evaluation and Health Technology
 • Assessment (DACEHTA)
 • Marjukka Mäkelä, Finnish Office for Health Technology Assessment (FinOHTA)
 • Berit Mørland, Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (Kunnskapssenteret)
 • Nina Rehnqvist, The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Rapporten skrevs av:

 • Karl Franklin (projektordförande)
 • Nina Rehnqvist (projektledare)
 • Susanna Axelsson (biträdande projektledare)
 • Christina Engström (projektassistent)

Den nordiska enkätundersökningen sammanställdes av:

 • Heidi Anttila and Paula Maasilta, Finland

Nordiska referensgruppen:

 • Heidi Anttila, Finland
 • Paula Maasilta, Finland
 • Poul Jennum, Danmark
 • Niels Würgler Hansen, Danmark
 • Ralf-Peter Michler, Norge
 • Kurt I Myhre, Norge
 • Thorarinn Gislason, Island
 • Sigurdur Thorlacius, Island

SBU:s nordiska systerorganistationer:

 • Danish Centre for Evaluation and Health Technology Assessment (DACEHTA)
 • Finnish Office for Health Technology Assessment (FinOHTA)
 • Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (Kunnskapssenteret)

Citera denna SBU-rapport: SBU. Obstruktivt sömnapnésyndrom - diagnostik och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2007. SBU-rapport nr 184E. ISBN 978-91-85413-16-4.

Ladda ner rapport Ladda ner sammanfattning

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2007-03-05
Rapportnr: 184E
https://www.sbu.se/184