Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Obstruktivt sömnapnésyndrom – diagnostik och behandling

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Svensk sammanfattning och slutsatser finns av rapporten Obstructive Sleep Apnoea Syndrome. Ett nordiskt samarbetsprojekt.

Projektet leddes av en styrgrupp med cheferna för de olika HTA-organisationerna i de nordiska länderna:

 • Finn Børlum Kristensen, Danish Centre for Evaluation and Health Technology
 • Assessment (DACEHTA)
 • Marjukka Mäkelä, Finnish Office for Health Technology Assessment (FinOHTA)
 • Berit Mørland, Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (Kunnskapssenteret)
 • Nina Rehnqvist, The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Rapporten skrevs av:

 • Karl Franklin (projektordförande)
 • Nina Rehnqvist (projektledare)
 • Susanna Axelsson (biträdande projektledare)
 • Christina Engström (projektassistent)

Den nordiska enkätundersökningen sammanställdes av:

 • Heidi Anttila and Paula Maasilta, Finland

Nordiska referensgruppen:

 • Heidi Anttila, Finland
 • Paula Maasilta, Finland
 • Poul Jennum, Danmark
 • Niels Würgler Hansen, Danmark
 • Ralf-Peter Michler, Norge
 • Kurt I Myhre, Norge
 • Thorarinn Gislason, Island
 • Sigurdur Thorlacius, Island

SBU:s nordiska systerorganistationer:

 • Danish Centre for Evaluation and Health Technology Assessment (DACEHTA)
 • Finnish Office for Health Technology Assessment (FinOHTA)
 • Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (Kunnskapssenteret)

Citera denna SBU-rapport: SBU. Obstruktivt sömnapnésyndrom - diagnostik och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2007. SBU-rapport nr 184E. ISBN 978-91-85413-16-4.

Pressmeddelande

Oklar nytta av operation mot andningsuppehåll

Att sova med en andningsmask som ger övertryck har ett starkt vetenskapligt stöd vid så kallat sömnapnésyndrom. Däremot är nyttan av kirurgiska ingrepp obevisad, enligt en ny granskning. Trots att operationerna medför biverkningar och risker – i vissa fall allvarliga – genomförs många hundra sådana ingrepp varje år.

Läs pressmeddelandet
Sidan publicerad