Tema: Äldrevård

Genomgång av kunskap om de mest sjuka äldre

par sitter på parkbänkSBU fick, tillsammans med Socialstyrelsen, i uppdrag av regeringen att särskilt upp­märk­samma kunskaps­läget rörande de mest sjuka äldre.

Syftet var att starta en verksamhet som ska stödja hälso- och sjukvården och äldre­omsorgen genom att systematiskt identifiera kunskapsluckor, stimulera till ny kunskap och aktivt föra ut kunskap om ett värdigt omhänder­tagande och en god vård och omsorg av de mest sjuka äldre.

Målet var att skapa tillgång till åtgärder som är medicinskt väl avvägda, evidens­baserade, ekonomiskt effektiva samt ger en god omvårdnad och omsorg.

Utöver de specifika uppdragen har SBU genomfört andra projekt med fokus på äldre.

Film: Äldre i fokus – Vad säger forskningen?

Strukturerat teamarbete inom äldrevården leder till att fler personer får tillbaka rörlighet och förmåga att klara vardagssysslor på egen hand efter till exempel stroke och höftfraktur. SBU lyfter fram en metod som innebär att samma vårdteam ansvarar för vården på sjukhuset och för rehabiliteringen i hemmet. Det finns generellt stora luckor i kunskapen om vården av äldre. Se filmen på SBU:s YouTube-kanal

Aktuella rapporter från SBU

Fler rapporter från SBU och andra myndigheter

SBU har tidigare publicerat bland annat följande utvärderingar: Översyn av avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvård, läkemedel, äldre- och handikapp­omsorg (publicerad 2011), Hur mäter man bäst livskvalitet och/eller tillfredsställelse hos multisjuka äldre? (publicerad 2011) och Behandling av sömnbesvär hos vuxna (publicerad 2010).

Kunskapsguiden är en nationell webbportal som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera aktörer, till exempel SBU, Socialstyrelsen, Läkemedels­verket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Vård och omsorg om äldre på Kunskapsguiden vänder sig till dig som arbetar inom området.

Sidan uppdaterad