Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Behandling av depressionssjukdomar

Det finns effektiv behandling som kan göra fler patienter symtomfria och minska risken att de återinsjuknar. Det visar en omfattande granskning av all tillgänglig forskning om depressionsbehandling.

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Depression är vanligt, riskfyllt och svårbehandlat. Effektiv behandling finns – men den utnyttjas inte fullt ut.

Det visar en ny genomgång av all tillgänglig forskning om behandling av depression. Granskningen har gjorts av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som med hjälp av ledande experter systematiskt har analyserat och vägt samman de vetenskapliga bevisen.

Enligt rapporten skulle de flesta personer med depression kunna bli helt bra och återgå till sina vanliga liv, med möjlighet att arbeta och umgås normalt. Men det kräver att vården har ambitionen att patienten ska bli fullt återställd, och blir bättre på att utnyttja de behandlingsmetoder som finns. Idag saknar många behandlare en strategi för att behandla och följa upp depression effektivt.

Citera denna SBU-rapport: 
SBU. Behandling av depressionssjukdomar, volym 1. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166/1. ISBN 91-87890-87-9.

SBU. Behandling av depressionssjukdomar, volym 2. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166/2. ISBN 91-87890-88-7.

SBU. Behandling av depressionssjukdomar, volym 3. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2004. SBU-rapport nr 166/3. ISBN 91-87890-94-1.

Depression kan behandlas bättre

Det finns effektiv behandling som kan göra fler patienter symtomfria och minska risken för att de blir sjuka igen. Det visar SBU:s nya utvärdering av den omfattande forskningen om depressionssjukdomar.

Läs artikeln i Vetenskap & Praxis

Projektgrupp

 • Åsberg M (ordförande)
 • Bengtsson F
 • Hagberg B
 • Henriksson F
 • Jönsson B
 • Karlsson I
 • Kimbré S
 • von Knorring A-L
 • Krakau I
 • Mathé A
 • Mårtensson B
 • Ornander H
 • Thelander S
Sidan publicerad