Mat vid diabetes

Bakgrund

Socialstyrelsen har behov av ett uppdaterat kunskapsstöd inom området för mat vid diabetes och har därför önskat att SBU uppdaterar tidigare utvärderingar inom området.

Syfte

Projektet syfte är att genom en systematisk översikt undersöka hur olika mat påverkar blodsockret hos diabetiker. Om blodsockret kan hållas på en stabil och låg nivå minskar risken för följdsjukdomar och skador i vissa fall akuta och livshotande. Ett stabilt blodsocker är även bra för att undvika skador som uppkommer på längre sikt såsom nerv- och njurskador samt ögonkomplikationer.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Diarienr: SBU 2019/415