Mat vid diabetes

Bakgrund

Socialstyrelsen har behov av ett uppdaterat kunskapsstöd inom området för mat vid diabetes och har därför önskat att SBU uppdaterar tidigare utvärderingar inom området.

Syfte

Projektet syfte är att genom en systematisk översikt undersöka hur olika mat påverkar blodsockret hos diabetiker. Om blodsockret kan hållas på en stabil och låg nivå minskar risken för följdsjukdomar och skador i vissa fall akuta och livshotande. Ett stabilt blodsocker är även bra för att undvika skador som uppkommer på längre sikt såsom nerv- och njurskador samt ögonkomplikationer.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2021
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/415

Projektgrupp

Sakkunniga

Mette Axelsen, docent, universitetslektor, Göteborgs universitet

Lars Ellegård, docent universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Åsa Hörnsten, professor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

David Iggman, med dr., distriktsläkare, forskare, Akademisk vårdcentral Norslund-Svärdsjö

Ingrid Larsson, docent, Näringsfysiolog/dietist, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Enheten för Klinisk Nutrition och Regionalt Obesitascentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ulf Risérus, med dr., docent i klinisk nutrition och metabolism Uppsala universitet

Emily Sonestedt, docent, biträdande universitetslektor, Lunds universitet

Åsa Tornberg, docent, universitetslektor, Lunds universitet

Från SBU

Göran Bertilsson, projektledare

Emin Hoxha Ekström, biträdande projektledare

Anna Attergren Granath, projektadministratör

Agneta Brolund, informationsspecialist

Sidan uppdaterad