Mat vid diabetes

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

Socialstyrelsen har behov av ett uppdaterat kunskapsstöd inom området för mat vid diabetes och har därför önskat att SBU uppdaterar tidigare utvärderingar inom området.

Syfte

Projektet syfte är att genom en systematisk översikt undersöka hur olika mat påverkar blodsockret hos diabetiker. Om blodsockret kan hållas på en stabil och låg nivå minskar risken för följdsjukdomar och skador i vissa fall akuta och livshotande. Ett stabilt blodsocker är även bra för att undvika skador som uppkommer på längre sikt såsom nerv- och njurskador samt ögonkomplikationer.

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2022 Diarienr: SBU 2019/415

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Mette Axelsen, docent, universitetslektor, Göteborgs universitet
 • Lars Ellegård, docent universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Åsa Hörnsten, professor, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
 • David Iggman, med dr., distriktsläkare, forskare, Akademisk vårdcentral Norslund-Svärdsjö
 • Ingrid Larsson, docent, Näringsfysiolog/dietist, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Enheten för Klinisk Nutrition och Regionalt Obesitascentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Ulf Risérus, med dr., docent i klinisk nutrition och metabolism Uppsala universitet
 • Emily Sonestedt, docent, biträdande universitetslektor, Lunds universitet
 • Åsa Tornberg, docent, universitetslektor, Lunds universitet

Från SBU

 • Göran Bertilsson, projektledare
 • Annicka Hedman, biträdande projektledare
 • Anna Attergren Granath, projektadministratör
 • Agneta Brolund, informationsspecialist
 • Martina Lundqvist, hälsoekonom
 • Anna Ringborg, hälsoekonom
Sidan uppdaterad