Anpassat andningsstöd, Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA), vid respiratorbehandling

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

NAVA är ett av de nyare andningsstöden som har utvecklats för mekanisk ventilation. Tanken med NAVA är att anpassa andningsstödet som levererats av ventilatorn bättre till patientens behov. 

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken kunskap finns om användning av NAVA hos vuxna patienter under intensivvård?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat åtta prospektiva överkorsningsstudier  från 2008–2013. I alla studier jämfördes NAVA med tryckunderstödd ventilation (pressure support ventilation, PSV) för vuxna patienter som får intensivvård.

I studierna undersöktes endast surrogatmått som t ex gasutbyte, andetagsvolym  och elektriska impulser (Edi) i mellangärdet. Inga studier hade patientnära utfallsmått som tid med ventilator, tiden att tränas ur ventilatorn eller livskvalitet. Studierna var generellt små, mellan 12–20 patienter. Analysperioderna i studierna var korta och varierade mellan fem minuter till 24 timmar.

Författarna till de flesta studierna poängterar, att eftersom patientantalet var litet och studietiderna korta, är det svårt att dra slutsatser om NAVA är bättre än PSV.

SBU tar inte ställning i sakfrågan utan redovisar endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-08-15.

Identifierad litteratur

Prospektiva överkorsningsstudier

Vagheggini G, Mazzoleni S, Vlad Panait E, Navalesi P, Ambrosino N. Physiologic response to various levels of pressure support and NAVA in prolonged weaning. Respir Med 2013;107:1748-54.

Delisle S, Terzi N, Ouellet P, Bellemare P, Tetrault JP, Arsenault P. Effect of ventilatory variability on occurrence of central apneas. Respir Care 2013;58:745-53.

Bertrand PM, Futier E, Coisel Y, Matecki S, Jaber S, Constantin JM. Neurally adjusted ventilatory assist vs pressure support ventilation for noninvasive ventilation during acute respiratory failure: a crossover physiologic study. Chest 2013;143:30-6.

Piquilloud L, Tassaux D, Bialais E, Lambermont B, Sottiaux T, Roeseler J, et al. Neurally adjusted ventilatory assist (NAVA) improves patient-ventilator interaction during non-invasive ventilation delivered by face mask. Intensive Care Med 2012;38:1624-31.

Coisel Y, Chanques G, Jung B, Constantin JM, Capdevila X, Matecki S, et al. Neurally adjusted ventilatory assist in critically ill postoperative patients: a crossover randomized study. Anesthesiology 2010;113:925-35.

Spahija J, de Marchie M, Albert M, Bellemare P, Delisle S, Beck J, et al. Patient-ventilator interaction during pressure support ventilation and neurally adjusted ventilatory assist. Crit Care Med 2010;38:518-26.

Colombo D, Cammarota G, Bergamaschi V, De Lucia M, Corte FD, Navalesi P. Physiologic response to varying levels of pressure support and neurally adjusted ventilatory assist in patients with acute respiratory failure. Intensive Care Med 2008;34:2010-8.


Frågeställare

Chefsläkare, Landstinget Västernorrland

Datum

2014-10-10

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Anh Thu Nguyen Hoang

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Malin Höistad

Sally Saad

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-10-10
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/nava

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2014-08-15.

Databaser

PubMed via NLM, DARE, EED, HTA database via Centre for Reviews and Dissemination

Söktermer

PubMed via NLM 4 July 2014

Neurally adjusted ventilatory assist – NAVA
  Search terms Items found
Intervention: Neurally adjusted ventilatory assist - NAVA
1. ( neural*[tiab] AND adjust*[tiab] AND ventilat*[tiab] AND assist*[tiab] ) OR nava[tiab] 165
2. "Interactive Ventilatory Support"[Mesh] OR "Respiration, Artificial"[Majr] OR "Ventilator Weaning/methods"[Mesh] OR "Positive-Pressure Respiration/methods"[Mesh] OR "Positive-Pressure Respiration/instrumentation"[Mesh] OR "Intermittent Positive-Pressure Ventilation/instrumentation"[Mesh] OR "Intermittent Positive-Pressure Ventilation/methods"[Mesh] 35533
3. neural*[Title/Abstract] 198304
4. 2 AND 3 212
Final 1 OR 4 268

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

 [MAJR] = MeSH Major Topic

[TIAB] = Title or abstract

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

DARE, EED & HTA database via Centre for reviews and Dissemination 15 August 2014

Neurally adjusted ventilatory assist
  Search terms Items found
Intervention: Neurally adjusted ventilatory assist - NAVA
Final (neural* AND adjust*AND ventilat* AND assist*) OR nava 4

 

 

Cochrane Library via Wiley Online 4 July 2014 (CDSR, DARE & CENTRAL)

Neurally adjusted ventilatory assist – NAVA
  Search terms Items found
Intervention: Neurally adjusted ventilatory assist
1. neural:ti,ab,kw AND adjust:ti,ab,kw AND ventilatory:ti,ab,kw AND assist:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 7
2. Interactive Ventilatory Support[Mesh] OR Positive-Pressure Respiration[Mesh] OR Respiration, Artificial[Mesh] OR Ventilator Weaning[Mesh] OR Intermittent Positive-Pressure Ventilation[Mesh] 4639
3. neural:ti,ab,kw 3469
4. 2 AND 3 13
Final 1 OR 4 16

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[TI] = Title

[TIAB] = Title or abstract

[TW] = Text Word

Sidan publicerad