Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) är en korttidsvariant av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som är en form av kognitiv beteendeterapi.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det evidens för om behandling med FACT är effektiv vid depression eller ångest?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie i vilken författarna undersöker effekterna av en förkortad variant av Acceptance and Comittment Therapy (ACT) vid depression. Vi har inte identifierat någon publikation som undersöker om det finns evidens för FACT vid ångest.

Författarna drar slutsatsen att den förkortade varianten av ACT, en individuell och fem gruppbehandlingar, hade effekt vid depression. Studien var dock mycket liten, oblindad, och deltagarna i kontrollgruppen kan ha fått varierande behandling, vilket sammantaget gör slutsatsen mycket osäker.

Behandlingar bestående av sammansatta och närbesläktade metoder har exkluderats från svaret.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom studiens kvalitet inte har bedömts. Här redovisas endast författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-10-01.

Identifierad litteratur

Randomiserade kontrollerade studier

Folke F, Parling T, Melin L. Acceptance and commitment therapy for depression: A preliminary randomized clinical trial for unemployed on long-term sick leave. In: Cognitive and behavioral practice; 2012. p 583-94.


Frågeställare

Psykolog, Västernorrland

Datum

2014-12-18

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Granskare

Professor Gerhard Andersson, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Linköpings, Karolinska institutet samt Öronkliniken vid Linköpings universitetssjukhus

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Sidan publicerad