Ebolabehandling med kolloidalt silver

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Kolloidalt silver har en antimikrobiell effekt. I sårsalvor, förbandsmaterial och vattenreningsprodukter används kolloidalt silver för att döda mikroorganismer.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier som stöder prevention eller behandling av ebola med kolloidalt silver?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har för denna frågeställning inte identifierat någon relevant artikel.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-10-30.

Identifierad litteratur

Inga artiklar ingår i Upplysningstjänstens svar.


Frågeställare

Kommunikationsstrateg, Läkemedelsverket

Datum

2014-11-11

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Uppdaterad: 2014-11-11
https://www.sbu.se/ebola