Två rapporter om effekter av arbetsmarknadsinsatser

SBU har utvärderat det vetenskapliga underlaget om arbetsmarknadsinsatser kan bidra till att personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan komma i arbete. Rapporterna handlar om två grupper av vuxna personer: långtidssjukskrivna på grund av mild till måttlig depression, ångest eller reaktioner på svår stress respektive personer som har varaktigt kommunalt försörjningsstöd.

SBU har publicerat utvärderingsrapporterna Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer med varaktigt försörjningsstöd och Effekter av arbetsmarknadsinsatser för personer långvarigt sjukskrivna på grund av depression, ångest eller stressreaktion. 

Länkar till rapporterna:

Läs pressmeddelande