Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Insatser inom området funktionstillstånd och funktionshinder

Vad säger forskningen?

En SBU-rapport gör forskningen tillgänglig för dig som jobbar i praktiken och sällan har tid att gå igenom de senaste rönen. Och för dig som lever med en funktionsnedsättning och vill få en uppdatering om kunskapsläget.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Publicerad: Rapportnr: 902_28 https://www.sbu.se/902_28

En utvärdering från SBU sammanfattar inte bara vad forskningen inom ett visst område säger, utan väger även in hur tillförlitliga studierna är. Men vi gör dessutom snabbare översikter som bara ställer samman vilka studier som publicerats i frågan.

Tidigare har SBU varit en myndighet som gjort sammanställningar av det vetenskapliga underlaget bakom metoder inom hälso- och sjukvården, och i tandvården. År 2015 gav regeringen SBU ett utökat uppdrag – att även utvärdera insatser inom socialtjänsten samt området funktionstillstånd och funktionshinder.

Vill du beställa ett tryckt exemplar (kostnadsfritt) - skicka ett mail till sbu@strd.se

Ange nr 902_28 och antal exemplar 

Sidan publicerad